Wie ben ik

Ik ben Bertie Neeskens en ik werk sinds ruim 25 jaar in de geestelijke gezondheidszorg.

Naast het werken in een zelfstandige praktijk heb ik 20 jaar gewerkt in de volwassenenzorg bij een GZZ instelling. Ik heb ervaring met psychotherapie die in de regel langerdurend is, maar ook met kortdurende psychologische behandeling. Daarnaast heb ik ervaring als psychotherapeut/behandelcoördinator in een deeltijdbehandeling voor persoonlijkheidsstoornissen en depressies en heb ik een leidinggevende functie bekleed.

Registraties/lidmaatschappen

  • BIG-registratie als GZ psycholoog, specialisatie als klinisch psycholoog
  • BIG-registratie als psychotherapeut
  • Lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten)
  • Lid van Vereniging EMDR Nederland
  • De praktijk is gevisiteerd door de LVVP
  • Keurmerk Basis GGZ