Werkwijze

Na een verwijzing van uw huisarts kunt u zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 024-7503596 of 06-14276934. Zorgt u ervoor dat u uw zorgverzekerings-gegevens en BSN-nummer bij de hand heeft?

Intakegesprek

We maken dan een afspraak voor een eerste intakegesprek.
In de intakefase komen uw klachten, in het kort uw leven tot nu toe en uw wensen ten aanzien van een behandeling aan de orde.  Ook wordt met u gekeken hoeveel tijd er nodig is om u te helpen. Mocht dit anders zijn dat wat u huisarts hierover heeft ingeschat dan moet met uw huisarts overlegd worden over een aanpassing van de verwijzing. Na de intakefase volgt een adviesgesprek, maken we een behandelplan en start de psychotherapie of de psychologische behandeling.
Indien u daarmee instemt, krijgt uw huisarts na afloop van de intake en na afloop van de behandeling een kort rapport, zodat deze op de hoogte blijft.
Wanneer u voor uw problematiek niet bij mij aan het juiste adres bent laat ik u en uw huisarts weten welke hulpverlening of instantie wel geschikt voor u zou zijn.

ROM meting/vragenlijsten

Tijdens de intakefase en bij afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een klachtenlijst in te vullen. Bij langer durende behandelingen gebeurt dit iedere 3 maanden. Hiermee wordt het verloop van uw klachten in beeld gebracht en wordt zichtbaar of de behandeling effect heeft (gehad) op uw klachten.

Als afsluiting van de behandeling wordt u gevraagd een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Dit om te horen hoe u de dienstverlening van de praktijk door u wordt gewaardeerd. En indien nodig kan deze vervolgens bijgesteld worden.

Ten slotte

Ik werk conform de richtlijnen van de beroeps vereniging LVVP, en volg de door deze instantie geformuleerde beroepsethiek. Van overheidswege is vastgesteld aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt  omschreven. Zie hiervoor de website van de LVVP, www.lvvp.nl.

Ik werk nauw samen met Samenwerkende psychologen Maas en Waal, met de huisartsengroep Samenstroom in de gemeente West Maas en Waal, psychotherapeut mw. T. Reiners en psychiater mw. M. Zonder.