Psychotherapeut

Bertie Neeskens is in het BIG-register geregistreerd als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een register ingesteld door de overheid om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door hulpverleners/zorgverleners. Zorgverleners zijn verplicht zich te registeren in het BIG–register. Zo wordt de de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Als je ingeschreven bent in het BIG-register voer je een beschermde medische titel.

Wat doet een psychotherapeut?

Een psychotherapeut behandelt problemen of stoornissen die als ernstig ervaren worden en die meestal al geruime tijd bestaan.

Een behandeling start met een intakefase waarin geprobeerd wordt het ontstaan van de problematiek helder te krijgen en een beeld te krijgen van de cliënt en diens mogelijkheden en beperkingen. Dan wordt aan de cliënt een behandelplan voorgesteld. Als deze akkoord gaat start de psychotherapie in de vorm van gesprekken.

Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie die gebaseerd zijn op een bepaalde theorie. Zo heb je bv. de psychoanalytische theorie, de cliëntgerichte theorie, de gedragstherapie en de systeemtherapie. De vorm die gekozen wordt heeft te maken met de wijze waarop de psychotherapeut opgeleid is maar ook met het soort klachten van de cliënt. Dat geldt ook voor bepaalde technieken die toegepast kunnen worden zoals EMDR, ontspanningsoefeningen of mindfulness. Bertie Neeskens is als klinisch psycholoog/psychotherapeut breed opgeleid in al deze verschillende psychotherapeutische richtingen.

Soorten psychotherapie

Er bestaat individuele psychotherapie, relatie- of gezinstherapie en groepstherapie. Bertie Neeskens werkt vooral met individuele cliënten maar soms ook met (echt)paren.

Psychotherapie wordt vergoed vanuit de basiszorg van de zorgverzekering.