Kosten

De vergoeding voor zowel de Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ is opgenomen in de basisverzekering en wordt volledig vergoed. Dit omdat de praktijk met alle zorgverzekeringen een contract heeft afgesloten. De rekening wordt door de praktijk rechtstreeks bij uw zorgverzekering ingediend.

Wel moet u rekening houden met uw eigen risico dat aangesproken wordt. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet u vooraf een verwijzing hebben van uw huisarts en moet er sprake zijn van een DSM-stoornis.

Binnen de Basis GGZ komt u in aanmerking voor een van de 3 zorgproducten: Kort, Middel of Intensief, ieder met een bijbehorende maximum behandelduur en declaratietarief. Het aantal gesprekken varieert dan van 4 tot maximaal 11. Voor tarieven zie: tarieven Generalistische basis GGZ

Zijn de problemen complexer en/of langdurend dan verwijst de huisarts u naar de Ge­specialiseerde GGZ waar ook langer durende behandelingen vergoed worden middels het  DBC- systeem (Diagnose Behandel Combinatie).  Alle verrichtingen in het kader van de diagnose en de behandeling worden in een DBC genoteerd. Dat kunnen gesprekken zijn, maar ook administratieve werkzaamheden, mailcontacten, vragenlijsten etc. De DBC gaat in het moment dat u bij de praktijk bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten.  Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC. Voor tarieven zie: tarieven Gespecialiseerde GGZ

Een gemaakte afspraak dient 24 uur van te voren afgezegd worden. Als dit niet of te laat gebeurt vergoedt de zorgverzekering niet en krijgt u zelf een rekening van 49 euro, de helft van de kosten van een overig zorgconsult .

Onverzekerde zorg/OZP (overig zorgproduct)
Niet alle behandelingen voor psychische klachten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Zo vallen bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, relatie- en werkproblemen niet meer onder verzekerde zorg. U krijgt dan zelf een rekening voor de behandeling. Het tarief voor 2018 is 98 euro per consult.  U heeft hierbij geen verwijzing van uw huisarts nodig.