Klinisch psycholoog

Bertie Neeskens is in het BIG-register geregistreerd als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een register ingesteld door de overheid om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door hulpverleners/zorgverleners. Zorgverleners zijn verplicht zich te registeren in het BIG–register. Zo wordt de de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Als je ingeschreven bent in het BIG registreren voer je een beschermde medische titel.

Wat doet een klinisch psycholoog?

De klinisch psycholoog is een GZ-psycholoog specialist. Als GZ-psycholoog volg je nog een 4 jaar durende vervolgopleiding. Deze opleiding is een combinatie van opgeleid worden in de praktijk met daarnaast theoretische scholing.

De klinisch psycholoog is een specialist in diagnostiek en behandeling, waaronder psychotherapie, complexe vormen van (ontwikkelings)psychopathologie en de effecten hiervan op zijn/haar omgeving. Daarnaast is de klinisch psycholoog opgeleid in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, in het verzorgen van onderwijs en het uitvoeren van managementtaken.

De klinisch psycholoog werkt vaak in de geestelijke gezondheidszorg of in gebieden die met gezondheidszorg te maken hebben.

Bertie Neeskens werkt als klinisch psycholoog/psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk in Nijmegen. Voorheen werkte ze als meewerkend teammanager in een GGZ instelling.