Klachten burnout

Burn-out

Een burn-out is het resultaat van langdurig, emotionele overbelasting. Hierdoor ontstaat een gevoel van geestelijke en lichamelijk uitputting. Alsof de ziel eruit is en de batterij leeg is. Het vermogen om van lichamelijke en geestelijke vermoeidheid te herstellen is sterk verminderd of verloren gegaan. Persoonlijke grenzen bewaken lukt niet meer. Werk, relatie, omgaan met anderen, kost veel meer energie dan voorheen. Het functioneren en het zelfvertrouwen lijden hieronder.

Hoe ontstaat het?

Stress is iets dat bij het leven hoort. Bij stress is er een juiste spanning, nodig om alert te reageren op (nood)situaties. Het lichaam is extra scherp, alle zintuigen zijn gespannen en bepaalde stoffen als adrenaline worden extra aangemaakt. Na afloop verdwijnt de spanning vanzelf.

Bij een constante hoge werkdruk of bij langdurige spanningen in de privé sfeer kan stress minder effectief zijn. De spanning verdwijnt niet meer en de rek raakt eruit. Deze stress kan leiden tot overbelasting en tot uitputting. Burn-out kan hier een mogelijk gevolg van zijn.

Een burn-out wordt vaak gezien als een werkgerelateerd probleem. Echter, in de praktijk blijkt dat klachten ontstaan door een combinatie van factoren waardoor mensen burn-out raken.

Het komt vaak voor bij mensen die zeer hoge eisen aan zichzelf stellen. Ze leggen de lat erg hoog, hebben vaak een erg groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn perfectionistisch.

Verschil met overspannenheid.

Overspannenheid heeft een korte termijn oorzaak. Vuistregel is dat binnen 3 maanden na een stressoorzaak iemand overspannen is. Dat kan bijvoorbeeld een verhuizing zijn of een verbroken relatie. Of iemand kan andere taken op het werk gekregen hebben.
Kenmerken zijn veel stressklachten zoals huilbuien, opgejaagd gevoel, slaapproblemen, hoofd-, nek- en schouderklachten. Maar de energie is nog niet op. Niet uitputting staat op de voorgrond maar labiliteit en opgejaagdheid.