GZ psycholoog

Bertie Neeskens is in het BIG register geregistreerd als GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut.

BIG is de afkorting van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Het is een register ingesteld door de overheid om cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door hulpverleners/zorgverleners. Zorgverleners zijn verplicht zich te registeren in het BIG–register. Zo wordt de de kwaliteit van de gezondheidszorg bewaakt en heeft de cliënt duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener.

Als je ingeschreven bent in het BIG-register voer je een beschermde medische titel.

GZ-psycholoog is een afkorting voor gezondheidszorg psycholoog. Dit is een 2-jarige  opleiding die je volgt na het behalen van je diploma psychologie aan de universiteit.

Een GZ–psycholoog is bevoegd tot het verrichten van basishandelingen zoals diagnostiek en psychologische  behandelingen. Een GZ-psycholoog werkt vaak in een GGZ instelling maar ook vaak vrijgevestigd binnen de (Generalistische) Basis GGZ.

Bertie Neeskens werkt ook binnen de Generalistische Basis GGZ. Vaak verwijst een huisarts hiervoor wanneer er sprake is van psychische klachten die nog niet zo lang bestaan (korter dan een half jaar) en waarvan de verwachting is dat ze met enkele gesprekken zullen verdwijnen.

Binnen de Basis GGZ worden uw problemen veelal praktisch en concreet aanpakt. Een paar gesprekken zijn dan ook vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Denk niet te lang dat u er alleen uit moet komen of dat het eerst erger moet worden. Juist als u er vroeg bij bent kan deze psycholoog u goed helpen.

Vergoeding Basis GGZ

De behandeling wordt vergoed vanuit de basiszorg van de zorgverzekering.