EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een therapievorm die bedoeld is voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt en daar nog steeds last van hebben. Dit kan een eenmalige schokkende ervaring zijn zoals een verkeersongeval, een beroving of een ander geweldsmisdrijf. Maar de methode kan ook gebruikt worden bij andere nare ervaringen in iemands leven zoals gepest zijn of nare gebeurtenissen in de jeugd.

Voor wie is EMDR?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen en soms kunnen deze gebeurtenissen niet op eigen kracht verwerkt worden en ontstaan er psychische klachten. Zoals zich opdringende beelden aan de gebeurtenis en/of nachtmerries. Ook angst- en schrikreacties komen vaak voor.

Uit recent onderzoek is gebleken dat ook andere psychische aandoeningen en klachten met EMDR te behandelen zijn, zoals depressieve klachten, angsten, boosheid en schuld. Het uitgangspunt hierbij is dat beschadigende ervaringen of schokkende gebeurtenissen in iemands leven aan deze klachten ten grondslag liggen.

De psychotherapeut zal in eerste instantie onderzoeken of EMDR geïndiceerd is. Hij/zij zal oorzaak en achtergronden van de klachten onderzoeken en zich ook een beeld vormen van ernst van de klachten, de noodzaak van een dergelijke behandeling en van de draagkracht van betrokkene.

Wat gebeurt er met EMDR?

De psychotherapeut zal u vragen terug te denken aan de akelige gebeurtenis en u tegelijkertijd een “ afleidende stimulus” aanbieden. Meestal is dit de vraag om met uw ogen een bewegende hand of een bewegend licht van links naar rechts te volgen. En dit te doen tegelijkertijd met het concentreren op het beeld van de akelige gebeurtenis. Doorgaans brengt dit een stroom van gedachten, beelden en/of gevoelens op gang. Deze verandering wordt weer als volgende uitgangspunt genomen samen met de afleidende stimulus.

Werkt EMDR en wat zijn de effecten?

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat EMDR effect heeft. In het algemeen krijgt de herinnering langzaamaan minder kracht en minder emotionele lading. Er kunnen spontaan nieuwe inzichten ontstaan die een andere betekenis aan de gebeurtenis geven. Soms komen er nieuwe aspecten van dezelfde situatie naar boven die ook minder prettig kunnen zijn. Na de EMDR sessies kunnen er nog na-effecten zijn die een dag of 3 kunnen aanhouden.