Behandeling

U kunt zich bij mij aanmelden voor behandeling binnen de Basis GGZ en binnen de Gespecialiseerde GGZ.
Voor aanmeldingen uit de regio Maas en Waal kunt u bij mij terecht voor Gespecialiseerde GGZ. Voor Basis GGZ kunt u zich aanmelden bij mijn collega’s van Psychologenpraktijk Maas en Waal via www.psychologenpraktijkmaasenwaal.nl of op telefoonnummer 0487-596929.
De huisarts verwijst u voor beide vormen van GGZ behandeling als er sprake is van een DSM-stoornis.

De behandelingen binnen de Basis GGZ zijn bedoeld voor mensen met relatief lichte tot matige problematiek. De behandeling is in de regel kortdurend en kan variëren van 4 tot 11 gesprekken.

Kortdurende psychotherapeutische behandeling richt zich in eerste instantie op het hanteerbaar maken van de symptomen en de klachten.

De behandelingen binnen de Gespecialiseerde GGZ zijn bedoeld voor mensen met complexere en langdurende problemen. De problemen spelen vaak op meerdere levensgebieden.

De psychotherapeutische behandeling hiervan duurt in het algemeen langer. Deze psychotherapie kan u helpen om pijnlijke ervaringen een plaats te geven en/of deze anders te zien of te beleven. Ook kunt u leren moeilijke situaties anders aan te pakken.

In mijn behandelingen ga ik integratief te werk. Dat wil zeggen dat ik gebruik maak van meerdere therapeutische stromingen. Hier kan ook EMDR deel van uitmaken.
Ook wordt, indien zinvol en noodzakelijk, eHealth in de behandeling geïntegreerd.